SEJARAH

Cadangan untuk mewujudkan program ini lahir di dalam Muzakarah Masa Depan Darul Quran yang dianjurkan oleh JAKIM di Awana Golf & Country Resort, Genting Highlands, Pahang Darul Makmur pada 21-22 Februari 2000. Y. Bhg. Prof Madya Dr. Sidek Baba selaku Ahli Lembaga Pengarah Darul Quran dan Timbalan Rektor ( Hal Ehwal Pelajar dan Disiplin) telah membentang satu kertas kerja bertajuk Perancangan Masa Depan Program Akademik Darul Quran.

Beliau mencadangkan supaya Darul Quran bukan sahaja memainkan peranan untuk melahirkan hafiz dan hafizah yang layak untuk menjadi imam, guru-guru agama malah layak menjadi ahli sains dan ahli-ahli professional yang lain. Inilah sebenarnya yang telah berjaya dilahirkan semasa era kegemilangan Tamadun Islam seperti Ibn. Sina, al- Kindi, al Khawarizmi, Ibn Khuldun, Ibn Rushd dan ramai lagi.

Oleh itu pada 19 Jun 2000 seramai 7 orang pelajar lepasan Matrikulasi UIAM iaitu 2 lelaki dan 5 perempuan telah ditawarkan untuk mengikuti pengajian di dalam Program Persijilan Tahfiz al-Quran JAKIM-UIAM di Darul Quran Kuala Kubu Bharu. Selepas tamat pengajian di Darul Quran mereka akan mengikuti pengajian di Pusat asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.e

PENGENALAN

 Intellectual Quranic Generation Association ( IQRAC ) merupakan sebuah Persatuan berdaftar di bawah Cawangan Hal Ehwal Pelajar Darul Quran JAKIM bagi bertujuan untuk menjaga kebajikan pelajar Program Pensijilan Tahfiz JAKIM-IIUM dan bekerjasama dengan Alumni di UIAM Gambang, UIAM Kuantan dan UIAM Gombak (Intellectual Quranic Generation Club – IQRA’).

Intellectual Quranic Generation Association ( IQRAC ) dahulunya dikenali sebagai sebuah Kelab yang bernaung di bawah Persatuan Kebajikan Maahad Tahfiz Darul Quran (PERKEMAT DQ).

Bermula 2 April 2018, IQRAC telah dinaik taraf menjadi sebuah Persatuan Pelajar Pensijilan khas bagi maksud perenggan tersebut di atas dan tidak lagi bernaung di bawah Persatuan Kebajikan Maahad Tahfiz Darul Quran (PERKEMAT DQ).

Kini IQRAC telah mencapai usia dua (2) dekad dengan 20 Generasi bermula dari tahun 2000 sehingga 2019

FALSAFAH

  Ilmu pengetahuan disebarkan dalam semangat tauhid ke arah membentuk generasi al Quran yang bertaqwa menjurus kepada pengakuan bahawa Allah itu Esa, Pencipta dan Tuhan bagi sekalian alam.

OBJEKTIF

1. ​Berpandukan Ilmu (Duniawi & Ukrawi) untuk melahirkan golongan profesional yang hafiz, mahir lagi berketerampilan selaras dengan keperluan ummah & negara.

2. Menyediakan asas penjanaan ke arah melahirkan cendekiawan yang berkemampuan mengembalikan tradisi zaman kegemilangan keilmuan islam.