PEMILIHAN PELAJAR

  • BUMIPUTERA
  • BELUM BERKAHWIN
  • LULUS PEPERIKSAAN SPM

1. Minima Gred A- bagi Mata Pelajaran Matematik

2. Minima Gred B bagi semua Mata Pelajaran berikut :

  •  Bahasa Melayu

  • Bahasa Arab / Al-Adab Wa Al Balaghah / Al-Lughah al-Arabiah Mu’asirah / Turath Bahasa Arab

  • Bahasa Inggeris

  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah / Pendidikan Syariah Islamiah / Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Usuluddin / Turath Al-Quran dan Sunnah / Al-Syariah / Manahij Al-Ulum Al-Islamiah / Thurath Dirasat Islamiah / Maharat Al-Quran

3. Minima 2B, 1C+ bagi mata pelajaran berikut :

  • Biologi / Fiziki

  • Kimia

  • Matematik Tambahan

CARA MEMOHON

1. Borang Permohonan hendaklah diisi dengan lengkap secara dalam talian (ONLINE – KLIK DI SINI) bermula pada

2. Borang perlu dicetak dan dibawa semasa sesi Temuduga

3. Memohon menyambung pengajian di IIUM (UIAM) melalui UPU Online

*Calon yang layak, akan disenarai pendek & dipanggil temuduga bagi melayakkan kemasukan Pensijilan Tahfiz Al-Quran JAKIM UIAM.

*Hanya 150 orang sahaja yang akan diterima selepas saringan temuduga diadakan.

TEMPOH PENGAJIAN

Pengajian akan bermula pada Bulan Jun (Selepas Keputusan SPM diumumkan) dan berakhir pada November Tahun Berikutnya.