AKAUN BANK IQRAC

Question

Question

Q1 : Kenapa akaun bank IQRAC tidak ditulis sama seperti nama penuh Intellectual Quranic Generation Association, kenapa ditulis Intellectual Quranic Generation Club?

Q2 : Adakah benar penama bagi akaun Intellectual Quranic Generation Club wujud?

Q3 : Kenapa tidak ditukar penama akaun Intellectual Quranic Generation Club kepada Intellectual Quranic Generation Association untuk elakkan keraguan?

Answer

A1 : Akaun bank IQRAC tidak atas nama Intellectual Quranic Generation Club telah didaftarkan di Maybank pada tahun 2002, pihak kami telah mencuba untuk menukar nama di bank, tetapi pihak bank sarankan supaya kami mengekalkan nama yang sedia ada.

A2 : Penama bagi akaun Intellectual Quranic Generation Club adalah wujud. Jangan risau.

A3 : Jawapan nombor 1 adalah berkaitan.